పవర్ ఆఫ్ స్టార్ షార్ట్ ఫిలిం

POWER OF STAR Short Movie

powar star.jpg2

చిన్నపిల్లల మేథస్సుకు పదును పెట్టేలా రూపొందించిన చిత్రం పవర్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్. ఈ మూవీ పోస్టర్స్ రిలీజ్ అయ్యియి.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *