పదేళ్ల క్రితం సునామీ దృశ్యాలు..

పదేళ్ల క్రితం హిందూ మహాసముద్రంలో వచ్చిన సముద్రం ఎంతో మంది ప్రాణాలు తీసింది.. ఆ మహోత్పాతం జపాన్ చైనా దేశాలను తాకి బీభత్సం సృష్టించింది.. ఆ దేశాల్లో సునామీ ఎంతటి భయోత్పాతం సృష్టించిందో ఆ దృశ్యాలు మీరూ పైన చూడండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.