పతి ప్రేమకు పరీక్ష ….

 1. పతి ప్రేమకు పరీక్ష (వాట్స్ అప్ లో గిరికీలు కొడుతున్న ఇంగ్లీష్ జోక్కి అనువాదం)
  ఒక అపార్ట్ మెంటులో ఆడవాళ్ళ కిట్టీ పార్టీ జరుగుతోంది. మాటల మధ్యలో మొగుళ్ళూ, ప్రేమలూ అనే అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. భార్య పట్ల మొగుడికి యెంత ప్రేమ వుందో తెలుసుకోవడానికి అక్కడ వున్నవాళ్ళందరూ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు.
  ‘ఏమండీ మీరంటే నాకెంతో ఇదీ, సాయంత్రం పెందరాడే ఇంటికి రండి’ అంటూ ఎవరి మొగుళ్ళకు వాళ్ళు విడివిడిగా ఎస్ ఎం ఎస్ లు పంపారు. వచ్చిన జవాబుల్లో ఒక దానికి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇద్దామని కూడా అనుకున్నారు. అనుకున్నట్టే వాళ్ళ భర్తల నుంచి వెంటనే తిరుగు ఎస్ ఎం ఎస్ లు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లకు వచ్చాయి. అవి ఇలా వున్నాయి.
  “హలో స్వీటీ నీ ఒంట్లో బాగుంది కదా!”
  “ఇవ్వాళ కూడా హోటల్ కూడేనా కొంపతీసి”
  “ఇంటి ఖర్చులకి ఇచ్చిన డబ్బులు అప్పుడే అయిపోయాయా”
  “ఏవిటి సంగతి, ఇలా గారాలు పోతున్నావు”
  “నువ్వా నేనా కల కంటున్నది. ఇది నిజమేనా”
  “పక్కావిడ కొనుక్కున కొత్త చీర అంతనచ్చిందా”
  “ఆఫీసరు ముండావాడితో వేగలేక ఇక్కడ చస్తుంటే, బుర్ర లేకుండా ఏవిటీ వెకిలి జోకులు,”
  “ఎన్ని సార్లు చెప్పాను, నీకు ఆ వెధవ సీరియల్స్ చూడొద్దని”
  “గెరేజ్ లో కారు తీసి మళ్ళీ ఏ గోడకో గుద్దావా ఏమిటి, ఒయ్యారాలు పోతున్నావు”
  “సాయంత్రం స్కూలు నుంచి పిల్లల్ని నేనే తీసుకు రావాలన్న మాట. అర్ధమయింది, తప్పుతుందా”
  చివరికి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏ మెసేజ్ కి వచ్చిందంటే:
  “ఎవడ్రా నువ్వు మా ఆవిడ మొబైల్ నుంచి మెసేజులు పెడుతున్నావు?”

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *