నేడు వరలక్ష్మీ వత్రం

శ్రావణ మాసం శుక్రవారం జరుపుకునే పుణ్య పండుగ వరలక్ష్మీ వత్రం.. హిందువులు లక్ష్మీపూజ చేసే పర్వదినాలు రండు వీటిలో ఒకటి దీపావళి.. మరొకటి శ్రావణమాసం శుక్రవారంలో చేసే వరలక్ష్మీ పూజ… శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మీ వత్రాన్ని ఆచరిస్తారు.

శ్రావణ మాసం అంటే మహిళలకు ఎంతో ప్రీతికరమైనది.. ప్రతీ ఇళ్లు లక్ష్మీకళ ఉట్టిపడేలా శుభప్రదంగా గడుపుతారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.