నాగార్జునసాగర్ లో ఆంతర్జాతీయ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయం

బుద్దవనం ప్రాజేక్టులో భాగంగా తైవాన్ కు చేందిన ఇంటర్ నేషనల్ లేర్నింగ్ సేంటర్ ఫర్ బుద్దిస్ట్ స్టడిస్ రాష్ట్రంలోని నాగార్జునసాగర్ లో ఆంతర్జాతీయ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించటానికి తైవాన్ ప్రతినిధుల బృందం తెలంగాణ టూరిజం కార్యదర్శి బుర్ర వేంకటేశం ,బుద్దవనం ప్రాజేక్టు స్ఫేషల్ ఆపీసర్ మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య లతో బేగంపేటలోని టూరిజం ప్లాజా లో భేటి ఆయ్యారు. ఈ భేటిలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఇంటర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్సు ఆప్ బుద్దియిజం లో పాల్గోనటానికి తైవాన్ బృందం ఆసక్తి ని వేల్లడించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బుద్దియిజం ఆభివృద్దికి తైవాన్ దేశం నుంచి పూర్తి సహాకారం ఆందిస్తామని ప్రతినిధుల బృందం టూరిజం కార్యదర్శి బుర్ర వేంకటేశం కు వివరించింది. తైవాన్ చెందిన ప్రతినిదులు Fo Guang shan Buddist Temple కు చెందిన Bhikkuni Chueh Fu, Bhikkuni Visuddhi, బుద్దిజం స్టడీ సెంటర్ ఏర్పాటు పై ఇచ్చిన ప్రతిపాదనల పై టూరిజం కార్యదర్శి బుర్ర వేంకటేశం , బుద్దియిజం స్పేషల్ ఆపీసర్ మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్యలు సానుకూలంగా స్పందించారు.తైవాన్ ప్రతినిధుల తో మాజీ మలేషీయా ఆంబాసీడర్ డా. బి ఎమ్ , వినోద్ కుమార్, ప్రేరణ లు ఉన్నారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *