నవ్వడం ఒక వరం

నవ్వడం ఒక భోగం.. నవ్వించడం ఒక యోగం.. నవ్వలేక పోవడం ఒక రోగం అన్నాడో కవి.. నవ్వు మనిషి తనకు తాను తయారు చేసుకునే అద్భుత సౌందర్య సాధనం.. నవ్వు ఆరోగ్యంపై అద్భుతమైన ప్రభావం చూపుతుంది. మానసికోల్లాసం కలిగిస్తుంది. మనసుకు విశ్రాంతినిస్తుంది. నవ్వుతో మానసిక ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. నవ్వేది సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జంతువుల్లో ఒక్క మనిషికే సాధ్యం.. ప్రపంచంలో మరే జంతువు కూడా మనలో నవ్వలేదని తెలుసా.. పిల్లలు, పెద్దలు అందరు రోజుకు కనీసం పావుగంటైనా హాయిగా నవ్వుకోవాలి. లాఫ్ అండ్ లాఫ్ అంటిల్ యు గెట్ కాఫ్ అనే ఓ సూక్తి ఒకటి ఉంది. దగ్గు వచ్చే దాకా పగలబడి నవ్వండి అని దీని అర్థం. నేడు ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం.. సో తనివీతీరా నవ్వండి.. Happy smiles day@

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *