నగ్నంగా ఉపేంద్ర-2

విలక్షణ పాత్రలకు, చిత్రాలకు పెట్టింది పేరైన కన్నడ హీరో ఉపేంద్ర ఇప్పుడు గతంలో హిట్ అయిన నువ్వు సినిమాకు సీక్వెల్ తీస్తున్నాడు.. ఈ సినిమాలో పూర్తి నగ్నంగా ఉపేంద్ర నటించారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.