దొంగ నీతులు..

ఒక నియంతల దేశంలో బ్యాంకు దోపిడీ జరిగింది.
బ్యాంకులో ప్రవేశించిన దొంగల నాయకుడు తుపాకీ చూపుతూ ‘కదిల్తే కాల్చేస్తాం, అందరూ నోరు మూసుకుని నేల మీద పడుకోండి’ అని హెచ్చరించాడు.
అంతే. బ్యాంకులో వున్న సిబ్బంది, ఖాతాదారులు అందరూ ఒక్కమాటుగా నిశ్శబ్దంగా నేలమీద పండుకున్నారు.
బ్యాంకు సిబ్బందిలో ఒకమ్మాయి అతితెలివికి పోయి ఓ బల్లమీద వొయ్యారంగా పడుకుని, దొంగలను లోబరచుకోవడానికి తన వొంపుసొంపులు ప్రదర్శించింది.
దొంగల నాయకుడు అది చూసి ‘కాస్త నాగరీకంగా వుండు. మేమొచ్చింది దోపిడీకి. అత్యాచారానికి కాదు’
దీన్ని వృత్తి చాతుర్యం అంటారు. చేసే పనిమీద తప్ప వేరే అంశాలపై దృష్టి పెట్టకపోవడం అన్నమాట. సరే. దోపిడీ పూర్తిచేసుకుని దొంగలు అడవిలో తమ స్థావరానికి వెళ్ళిపోయారు.
వారిలో ఓ జూనియర్ దొంగ, దొంగిలించుకువచ్చిన దొంగ సొమ్ము లెక్కపెట్టే పనిలో మునిగిపోయాడు.
అది గమనించిన సీనియర్ దొంగ ఇలా అన్నాడు.
‘అంత డబ్బు లెక్కపెట్టేసరికి తెల్లారుతుంది. కాసేపట్లో టీవీ వార్తల్లో యెంత సొమ్ముపోయిందీ వాళ్ళే చెబుతారు’
దీన్ని అనుభవం అంటారు.
దోపిడీ దొంగలు వెళ్ళిపోగానే పోలీసులకు ఫోను చేయమని బ్యాంకు మేనేజరు తన అసిస్టెంటుతో చెప్పాడు.
‘తొందరపడి ఆ పని చేయకండి. ఇంతకుముందు లావాదేవీల్లో మనం నొక్కేసిన సొమ్మును కూడా కలిపిచెబుదాం, ఓ పనయిపోతుంది’
‘ప్రతి నెలా ఇలా ఒక దోపిడీ జరిగితే యెంత బాగుంటుందో’ అన్నాడు మేనేజర్ ఆనందంగా.
దీన్ని అలలకు అనుగుణంగా ఈదడం అంటారు. అనూహ్యంగా ఎదురయిన అననుకూల పరిస్తితిని కూడా అనుకూలంగా మార్చుకోవడం అన్నమాట.
మరునాడు పేపర్లన్నీ బ్యాంకు దోపిడీ గురించి మొదటి పుటల్లో ప్రచురించాయి.
ఆ వార్తలు చదివి దొంగల నాయకుడు నోరు వెళ్ళబెట్టాడు.
దోచుకొచ్చిన సొమ్మును ఎన్ని సార్లు లెక్కబెట్టినా పత్రికల్లో ప్రచురించిన సొమ్ముతో సరిపోలడం లేదు.
‘మనమేమో ప్రాణాలను పణంపెట్టి దోపిడీ చేశాం. వాళ్లేమో ఒక్క దొంగ లెక్క చెప్పి మనం దోచుకున్నడానికి రెండు రెట్లు నొక్కేసారు. ఇలా అడవిలో దొంగగా బతికే కంటే బ్యాంకులో మేనేజర్ గా వుండడం మేలేమో!’ అనుకున్నాడు నిర్వేదంగా. – భండారు శ్రీనివాసరావు

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *