దెయ్యాలు అడ్డొచ్చాయి..

అర్ధరాత్రి సమయం సడెన్ గా దెయ్యాలు అడ్డొచ్చాయి.. ముందుకొదెయ్యం.. కారు వెనక్కు పోనిచ్చాడు.. వెనక ఒక దెయ్యం.. దీంతో కారునడుతుపున్న వ్యక్తి ప్రాణాలు పైపైనే పోయాయి.. ఇక లాభం లేదనకుని కారు వేగం పెంచి దూసుకుపోయాడు.. దెయ్యం మీదనుంచి ఎక్కించాడు..

దెయ్యం దబేల్ మని కిందపడి కొట్టుకుంటోంది.. దెయ్యం కొట్టుకోవడమేంటని ఆలోచిస్తున్నారా అది దెయ్యం కాదు.. అర్థరాత్రి భయపెట్టే కామెడీ సీరియల్ తీద్దామనుకున్న టీం పైకి కారుపోయి గాయాలపాలయ్యారు. మీరే చూడండి ఆ ఫన్నీ వీడియోను పైన..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.