త్వరలో మహాత్మ మూవీ

జాతిపిత మహాత్మగాంధీ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ఆయన తీసిన మూవీ విశేషాలను వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా జాతిపిత చిత్ర విశేషాలను వివరించారు.

unnamed

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *