తమిళం వోళ్లు ఈమెను ఆడుకున్నారు..

తమిళనాడులో ఓ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా హాస్యనటులు.. ఓ మసాలా పాట చిత్రీకరణలో డ్యాన్స్ చేసేందుకు వచ్చిన గర్ల్ తో ఆట ఆడేశారు.. ఆమె నడుము వొంపులు తాకుతూ ముట్టుకుంటూ ఎక్కడెక్కడో చేతులు పెడుతూ ఆడినంత ఆడుకున్నారు. ఆ షూటింగ్ స్పాట్ వీడియో బయటకు వచ్చింది మీరూ చూడండి పైన..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.