టీవీలో చెయ్యి పెట్టి అద్దాలు తీశాడు..

చైనాలో ఓ మ్యాజిక్ మంత్రగాడు అద్భుతం చేశాడు.. అందరూ చూస్తుండగానే ఒక స్మార్ట్ టీవీలో కనపడిన అమ్మాయిల కళ్లద్దాలను అలా బయటకు తీశాడు.. అక్కడున్న వారు బాప్ రే అంటూ నోరెళ్లబెట్టారు.. మీరూ చూడండి పైన ఆ వీడియోను..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.