జీవన జ్యోతి సమీక్షలో కలెక్టర్ నీతూ ప్రసాద్

కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ నిర్వహించిన జీవన జ్యోతి జిల్లా సమాఖ్య సమావేశంలో మాట్లాడుచున్న జిల్లా కలెక్టర్ నీతూ ప్రసాద్

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.