జిల్లా ప్రణాళిక అధికారులకు జాతీయ గణాంక దినోత్సవ అవార్డులు

కరీంనగర్: రాష్ట్ర్ర జాతీయ గణాంక దినోత్సవం సందర్భంగా మండల ఏర్పాటు పైన ఉత్తమ పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచ్చినందుకు గాను జిల్లాకు చెందిన 4 మండల ప్రణాళిక, మరియు స్టాటస్టిక్ అధికారులకు అవార్డులు అందుకున్నారు. బుధవారం హైదరాబాద్ ఎం.సి.హెచ్.ఆర్.డిలో ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. ప్రశంసా పత్రాలు అందుకున్నవారు ఎల్. వీరేషం కమలాపూర్, సి.హెచ్. విజయేందర్ భీమదేవరపల్లి, రామకృష్ణ వేములవాడ, రమీజ్ ఉద్దీన్ అహ్మద్ మంధని లకు సర్టిఫికెట్లను ఇచ్చారు. ఢిల్లీలో టి.ఆర్.ఎస్. అడ్తెజర్ రామచంద్రుడు, ప్రభుత్వ ప్రణాళిక సలహదారు ఎ.కె. గోయల్ అవార్డులను అందజేశారు. వీరి ప్రజంటేషన్ తో గతంలో అసిస్టెంట్ అధికారిగా ఉన్న పేరును మండల స్టాస్టికల్ ప్రణాళిక అధికారిగా మార్చారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *