జబ్బాలో దుమ్మురేపిన ఐశ్వర్యరాయ్

జబ్బా మూవీలో ఐశ్వర్యరాయ్ నట విశ్వరూపం చూపింది.. ఆమె నటన నభూతో నభవిష్యత్ అన్నట్టు ఉన్నది. ఒక బిడ్డకు నటిగా వివాహితగా ఆమె నటన అద్భుతంగా ఉంది..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.