చేపలు ఇలా కూడా పట్టొచ్చు..

చేపలు మాంసాహారులు అందుకే ఇక్కడ కక్కుర్తిపడ్డాయి.. మేక మాంసం కోసం ఆబగా తిందామని వస్తే.. అవే ఆహారమయ్యాయి.. చేపలు పట్టడంలో కొత్త రీతిని పరిచయం చేసిన ఈ వీడియోను మీరూ లుక్కేయండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *