చండీయాగానికి మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు

మెదక్ : సీఎం కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అయుత చండీయాగానికి మూడోరోజు మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు హాజరయ్యారు. వైభోవపేతంగా జరుగుతున్న చండీ మహాయాగానికి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ దంపతులు గవర్నర్ దంపతులకు సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

అనంతరం యాగశాల వద్దకు వారిని తీసుకొచ్చారు సీఎం.. మహోన్నత పూజా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.. ఇక ధవల కాంతుల్లో యాగశాల మెరిసిపోతుంది..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *