గోల్కొండ పత్రిక స్వరూపం, రూపు రేఖలివీ..

గోల్కొండ పత్రిక స్వరూపం, శీర్షికలు , పత్రిక పాలసీ విధానం బయటకొచ్చాయి.. సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దేవరకొండ కాళిదాస్ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్న ‘ఈ న్యూస్ గోల్కొండ పత్రిక’ తెలంగాణ లో మరో ప్రాంతీయ పత్రికకు పురుడుపోస్తుంది.

గొల్కొండ పత్రికలో వచ్చే శీర్షికలు

గొల్కొండ పత్రికలో వచ్చే శీర్షికలు

తెలంగాణలో ఏడు ఎడిషన్లతో, పూర్తి కలర్ పేజీలతో అధునాతన టెక్నాలజీతో, సరికొత్త హంగు, అర్భాటాలతో అతిత్వరలో తెలంగాణలో గోల్కొండ పత్రిక ప్రత్యక్షం కాబోతోంది. గోల్కొండ పత్రిక చైర్మన్ కాళిదాసు పత్రిక రూపురేఖలపై బ్రోచర్లో వివరించారు.

గొల్కొండ చైర్మన్ కాళిదాసు

గొల్కొండ చైర్మన్ కాళిదాసు

గొల్కొండ పత్రిక బ్రౌచర్

గొల్కొండ పత్రిక బ్రౌచర్

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *