గూగుల్ క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ డూడుల్

మరో రెండు రోజుల్లో అమెరికా, లండన్ సహా క్రైస్తవ మత దేశాల్లో డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ నుంచి న్యూఇయర్ వరకు వరుసగా సెలవులు వస్తాయి.. దీన్ని పురస్కరించుకొని గూగుల్ సంస్థ తల హోం పేజీపై సరికొత్త డూడుల్ ను ఆవిష్కరించారు.

ఎప్పటికప్పుడు ఆయా సందర్భాలకు తగినట్టు తన సైట్ లో డూడుల్స్ పెట్టే గూగుల్ ఈసారి పేపర్ క్రాఫ్ట్ లతో నక్షత్రాలు, క్యాండీస్, క్రిస్మస్ చెట్టు, బొమ్మలను వేసి లోగో గూగుల్ గా పెట్టింది..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *