గవర్నర్ నరసింహన్ ను కలిసిన పంకజ్ కుమార్

గవర్నర్ నరసింహన్ ను కలిసిన పంకజ్ కుమార్

రాష్ట్ర్ర గవర్నర్ ఇఎస్ ఎల్ నరసింహన్ ను  సిఆర్ పిఎఫ్ సౌత్ జోన్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ పంకజ్ కుమార్ సోమవారం నాడు మర్యాద పూర్వకంగా కలుసకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ నరసింహన్ కు పంకజ్ కుమార్ పుష్పగుచ్చాన్ని అందజేశారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *