గజ్వేల్ లో 100 పడకల ఆసుపత్రి, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయము, వెజ్ , నాన్ వెజ్ మార్కెట్ లను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు

గజ్వేల్ లో 100 పడకల ఆసుపత్రి, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయము, వెజ్ , నాన్ వెజ్ మార్కెట్ లను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు.

గజ్వేల్ లో 100 పడకల ఆసుపత్రి, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయము, వెజ్ , నాన్ వెజ్ మార్కెట్ లను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు.

mla camp office at gajwel (8)

 

About The Author

Related posts