కౌగిలించుకునేందుకు సిద్ధం కండి..

-జనవరి 21న కౌగిలింతల దినోత్సవం
హైదరాబాద్, ప్రతినిధి :
ఒక కౌగిలింత కష్టాలను దూరంచేస్తుంది.. ఒక కౌగిలింత ఆపదలో ఉన్న వాడికి కొండంత ధైర్యాన్నిస్తుంది. ప్రేమికులైన.. సోదరులైన.. బంధువలైన దగ్గరి వారు కనిపిస్తే మొదటగా చేసేది కౌగిలించుకోవడమే.. ఎంతో ఆప్యాయతలను పంచే ఈ కౌగిలింతలకు ఓరోజుందని తెలుసా మీకు.. అది జనవరి 21. ప్రతీ సంవత్సరం విదేశాల్లో దీన్ని జరుపుకుంటారు. ఇప్పడు ఇండియాకు ఇది పాకింది.

జనవరి 21న కౌగిలింతల దినోత్సవంను అమెరికాలో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఇది అమెరికాలో 1986లో ప్రారంభమైంది. ఈ కౌగిలింతల దినోత్సవాన అందరూ ఒకరినొకరు హగ్ చేసుకొని శుభాకాంక్షలు తెలుపోవడం అక్కడ ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇఫ్పడు ఈ ఫీవర్ ఇండియాకు పాకి యువత, ప్రేమికులు జనవరి 21 కౌగిలింతల దినోత్సవం కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.. తమకు నచ్చిన ,నచ్చనివాల్లకు హగ్ తో ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు యువతరం .. మరెందుకు ఆలస్యం మీరు సిద్ధం కౌగిలింతలకు.. కౌగిలింతల దినోత్సవంకు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.