కలాం బాటలో ముందుకు సాగుదాం

హైదరాబాద్ (పిఎఫ్ ప్రతినిధి): కలాం దేశం గర్వించదగ్గ వ్యక్తి అని, ప్రజలు కలాం చూపిన బాటలో నడవాలని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ అన్నారు. డిఆర్ డి ఎల్లో ఆయన కలాం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ కలాం గారికి హైదరాబాద్ కు విడదీయలేని బంధం ఉందని అన్నారు. కలాం గారుచూపిన బాటలో నడవడమే ఆయనకు నిశాళులర్వించమని అన్నారు. కలాం ఎల్లప్పుడూ సామాన్యమైన జీవితం గడపడానికే ఇష్టపడే వారని అందుకే ఆయన మిసెల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచారని తెలిపారు. డిఆర్ డిఎ ల్ లో కలాం విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కెసిఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *