కలయా.. నిజమా మూవీ ఆడియో లాంచ్

Kalaya Nijama audio launch (1)

కలయా.. నిజమా ఆడియో లాంచ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది.. ఈ లాంచ్ వేడుక చిత్రాలివే..

Kalaya Nijama audio launch (6)Kalaya Nijama audio launch (4)

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *