కరీంనగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఘనంగా క్విట్ ఇండియా దినోత్సవం

 

కరీంనగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఘనంగా క్విట్ ఇండియా దినోత్సవం ను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులను ఘనంగా సన్మానించారు.

Quit Indai prog

congress2

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.