ఏలియన్ ఫిష్ దొరికింది..

మెక్సికో దేశంలోని తీరంలో ఏలియన్ చేప దొరికింది. చూడడానికి మనిషి ఆకారంలో ఉన్న ఈ చేప అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.. అచ్చం ఏలియన్, మనిషిని పోలిన ౠ చేప అరుదుగా లభించింది. తెలుపు, గులాబీ రంగుల్లో ఉన్న ఈ చేపను జాలర్లు మెక్సికోలోని సముద్రంలో అడుగుబాగాన కనుగొని వల విసిరి పట్టుకున్నారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *