ఉగాది పుట్టుకకు పురాణ గాథ..

ఉగాది పుట్టుక వెనుక మరో ఆసక్తికరమైన పురాణ కథ కూడా ఉంది. విష్ణుమూర్తి నాభి లోంచి పెరిగిన కమలం నుంచి బ్రహ్మ పుట్టాడు. సృష్టి బాధ్యత స్వీకరించిన బ్రహ్మ తనతో పాటు నిత్యం ఉండమని విష్ణువును కోరాడు. అప్పుడు విష్ణువు పాలకడలిలో శేషతల్పంపై పడుకున్నట్టున్న తన విగ్రహాన్ని బహ్మకు ఇస్తాడు. ఇదే మొదటి దేవుని విగ్రహమని అంటారు. దాన్ని ఆరాధిస్తూ సృష్టి పూర్తి చేసిన బ్రహ్మ , ఆ తర్వాత దాన్ని సూర్యుని కోరిక మేరకు అతనికి ఇచ్చాడు. సూర్యడు తన కొడుకైనా మనువుకు, మనువు తన కొడుకైనా ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చారు. అదే వంశంలో శ్రీరాముడు పుట్టిన శ్రీరాముడు కూడా ఈ విగ్రహాన్ని ఆరాధించాడు. ఆ పై విభీషణుడి కోరికపై రాముడు దాన్ని ఇచ్చాడు. అయితే లంకకు తీసుకెళ్లే దారిలో విభీషణుడు దాన్ని పొరపాటున నేలపై ఉంచడంతో అది అక్కడే పాతుకుపోతుంది. ఆ ప్రదేశమే తమిళనాడులోని శ్రీరంగం అనీ, ఆ విగ్రహమేశ్రీరంగనాథస్వామి అని చెబుతారు. ఆ సంఘటన కూడా ఉగాది నాడే సంభవించిందంటారు. ఉగాదిని మహారాష్ట్ర, కర్నాటక, మణిపూర్,తమిళనాడు, సింధ్ ప్రజలు జరుపుకుంటారు. వివిధ ఏరియాల్లో వివిధ పేర్లతో నిర్వహిస్తారు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *