ఈ ప్రపంచం మధ్యలో లేవు నువ్వు..

ఈ విశ్వం ఎప్పటికీ అంతుచిక్కని రహస్యమే సూర్యుడు కేంద్రంగా ఉన్న మన గేలాక్సీలో భూమి మూడో గ్రహం.. భూమితో ఇంకా చాలా గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి.  కాగా సూర్యడి కంటే కూడా పెద్దవైన నక్షత్రాలు ఈ విశ్వంలో కోట్లలో ఉన్నాయి. వాటితో పోలిస్లే మన సూర్యడు చాలా చిన్న సైజు వాడు.  సూర్యడు,భూమి, ఇతర గ్రహాలు ఒకే సరళ రేఖపై వస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఈ విశ్వంలో మనం ఎక్కడున్నాం..?  మన సూర్య మండలం లాంటి గేలాక్సీలు ఇంకా విశ్వంలో ఎన్ని ఉన్నాయి. ఆ విశ్వంలో భూ పరిమాణం ఎంతా? లాంటి ఆసక్తికర విషయాలను మనముందుకు తీసుకొస్తుంది ఈ వీడియో.. మీరూ చూసి ఆనందించండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *