ఇంటర్ ఫలితాల్లో ‘భారతి’ విద్యార్థుల ప్రతిభ

ఇంటర్ ఫలితాల్లో కరీంనగర్ లోని భారతి కళాశాల విద్యార్థులు మంచి ఫలితాను సాధించారు. వారి మార్కుల వివరాలు కిందనిస్తున్నాం.

bharathi

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *