అమెరికా కనిపెట్టిన సీక్రెట్ ఆయుధాలివీ..

అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు సరికొత్త ఆయుధాలను కనిపెట్టారు. ఆకాశం నుంచి విమానాల ద్వారా సీక్రెట్ గా శత్రుదేశాల భూభాగంలో వీటిని ముందుగా జారవిడుస్తారు. ఆ తరువాత అవి భూమిలో కలిసిపోతాయి. సూర్యరశ్మి సాయంతో సౌరఫలకాల ద్వారా ఇవి భూమిలో ఉండి పనిచేస్తాయి. యుద్దం వచ్చిన సమయంలో వారి భూభాగం నుంచి వారి సైన్యంపై నే ఇవి దాడి చేస్తాయి..

ఆ సీక్రెట్ ఆయుధాల వీడియోను మీరూ పైన చూడొచ్చు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *