అమెరికన్ కరెన్సీ తయారవుతుందిలా..!

Screen Shot 2013-10-08 at 9.13.38 AM

అమెరికా ప్రపంచానికే పెద్దన్న. ఇప్పుడు ఏ దేశమారకం అయినా ఆఖరుకు అరబ్ పెట్రోల్ మారకం అయినా డాలర్ తోనే నడుస్తుంది. అంతటి ఖరీదైన డాలర్ ఎలా తయారవుతుంది. దానిలో ఏం వాడతారు.. ఎలా బయటకొస్తుంది తదితర సవివర వీడియోను పైనా చూడొచ్చు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *