అన్నమయ్య కీర్తనలు

కరీంనగర్ లోని వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి టెంపుల్ లో అన్నమయ్య కీర్తనలను నిర్వహించారు. వీరబ్రహేంద్ర స్వామి సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమాలు అలరించాయి.

darling

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.