అనాథకు వీరి అండ

కరీంనగర్ శిశు గృహకు చెందిన ఒక అనాథ పాపను జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా దత్తత తీసుకుంటున్న  హైదరాబాద్ కు చెందిన దంపతులు

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.