అతి తక్కువకు పడిపోయిన బంగారం

Gold jewellery DC_1_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0

బంగారం ధర నాలుగేళ్లలో తగ్గనంత తక్కువకు పడిపోయింది. వెండి కూడా అదే స్థాయిలో దిగివచ్చింది.. బంగారం ధర ఇవాళ బులియన్ మార్కెట రూ.250 తగ్గి రూ.25,850 లకు దిగివచ్చింది. నాలుగేళ్లలో ఇదే కనిష్టం. కిలో వెండి ధర రూ.250 నష్టంతో రూ.34 350 ధరకు దిగింది.

అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గిపోవడంతో ఇండియన్ మార్కెట్ లో కూడా బంగారం ధర తగ్గింది.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *