అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు..

దసరా ఒక ముఖ్యమైన హిందువుల పండుగ.. అశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి అశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిదిరోజులు దేవీ నవరాత్రులు పదవరోజు విజయదశమి కలిసి దసరా అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పండుగ.. ఈ పండుగకు నవరాత్రి, శరన్నవరాత్రి అనీ అంటారు. శరధ్రుతువు ఆరంభంలో వచ్చే పండుగ కనుక ఈ పేరు వచ్చింది.. కొందరు ఈ పండుగకు మొదటి మూడు రోజులు పార్వతీ దేవికి తరువాతి మూడు రోజులు లక్ష్మీ దేవికి తరువాతి మూడు రోజు సరస్వతీ దేవికి పూజలు చేస్తారు. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు పూజల్లో పుస్తకాలు ఉంచుతారారు. ఇలా చేస్తే విజయం వరిస్తుందని నమ్మకం. సామాన్యులే కాక యోగులు నవరాత్రులలో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా శాక్తేయులు దీనిని ఆచరిస్తారు. బొమ్మల కొలువు పెట్టడం ఒక ఆనవాయితీ. ఆలయాలలో అమ్మవారికి ఒక్కరోజు ఒక్కో అలంకారం చేస్తారు. పదోరోజు పార్వేట ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రజలు వేదికగా దసరా పండుగను జరుపుకుంటారు. జమ్మి చెట్టు ఉన్న ప్రదేశంలో పార్వేట చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది..

ఈ సందర్భంగా ప్రజలు ఈరోజు రావణ వధ, జమ్మి ఆకుల పూజ చేస్తారు. దీన్నే విజయదశమి అని కూడా అంటారు. దేవీ పూజలు ఈశాన్య భారతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.. సో.. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *